Oplever du problemer med at du ikke kan trykke på links i Internet Exploreren?

Hvis ja så er der her et par forsøg du kan prøve for at få det til at virke

Forslag 1:

1. Åben Internet Explorer 8.

2. Vælg Funktioner fra værktøjslinjen (Tryk ALT på tastaturet for at få den frem) og vælg Internetindstillinger.

3. Vælg fanen Advanceret.

4. Gå til Nulstil Internet Explorer indstillinger sektionen og tryk på Reset knappen. (det burde ikke være nødvendig at nulstille personlige indstillinger)

 

1. Open Internet Explorer 8.

2. Click Tools from the Command Bar and selectInternet Options.

3. Select the Advanced tab.

4. Go to the Reset Internet Explorer settings section and click the Reset button.

 

Forslag 2:

Dette problem kan opstå af en af følgende årsager:
 • Indstillingen af værdien (Standard) i en eller flere af følgende nøgler i registreringsdatabasen peger på en forkert placering for filen Urlmon.dll:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9e0-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9f1-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9f2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  Problemet kan opstå, hvis du installerer en brugerdefineret version af Internet Explorer, der er blevet oprettet med IEAK (Internet Explorer Administration Kit) version 5.01 SP1 (Service Pack 1), 5.5 SP1 eller 6.0.
 • Følgende nøgle i registreringsdatabasen mangler eller er beskadiget:
  HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}
 • En eller flere af følgende filer mangler, er beskadiget eller er registreret forkert:
  • Urlmon.dll
  • Mshtml.dll
  • Actxprxy.dll
  • Oleaut32.dll
  • Shell32.dll
  • Shdocvw.dll

Løsning

Følg disse trin for at løse problemet i Internet Explorer:
 1. Afslut alle programmer, der kører.
 2. Klik på Start, og klik derefter på Kør.
 3. Skriv regsvr32 urlmon.dll, og klik derefter på OK.
 4. Når du får meddelelsen "DllRegisterServer i urlmon.dll fuldført", skal du klikke på OK.
Hvis det ikke løser problemet, skal du gentage trin 2-4 for hver af de følgende filer (i trin 3 skal du erstatte Urlmon.dll med hvert af nedenstående filnavne):
 • Shdocvw.dll
 • Actxprxy.dll (Windows 7)
 • Oleaut32.dll (Windows 7)
 • Mshtml.dll
 • Browseui.dll
 • Shell32.dll (Windows 7)

Kun Windows XP og Windows 2000
Genstart computeren, så ændringerne kan træde i kraft.


Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du kontrollere, om følgende værdier i registreringsdatabasen findes og er korrekte:
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}
Navn: (Standard)
Værdi: IDispatch
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid
Navn: (Standard)
Værdi: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32
Navn: (Standard)
Værdi: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}


Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du geninstallere Internet Explorer. Hvis du bruger den version af Internet Explorer, der leveres sammen med operativsystemet, kan det være nødvendigt at geninstallere operativsystemet.